měření zraku

NECHCETE ČEKAT NĚKOLIK MĚSÍCŮ, NEŽ SE DOSTANETE K OČNÍMU LÉKAŘI?
VĚTŠINU OČNÍCH VAD DIAGNOSTIKUJÍ I NAŠI OPTOMETRISTÉ!